Binlerce kişiyi sevindirecek haber! Borçların yüzde 50’si silinecek

0
21

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi… Koronavirüs salgınında ekonomik reformlarla birlikte nefes almaya başlayan işletmelere güzel haber verildi. İşletmelerin “işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme bayanı, matrah ve vergi artırımı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, kasa-ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri” ile 2016-2020 yılları arasında öngörülen matrah artırımı başvurusunda bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’sinin silineceği öğrenildi.

6 TAKSİTE BÖLÜNECEK

Dava safhasındaki kesinleşmiş alacaklar ise yapılandırılırken, bu doğrultuda hesaplanan vergiler 2’şer aylık dönemlerde 6 eşit taksitle ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu durumda kayıtlarda olmayan teçhizat, makine, demirbaş, emtia kayıtlarını fiili duruma uygun şekle getirme imkânı tanınıyor.

İnşaat işletmeleri ise varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazlarıyla üretimde kullandıkları çimento, demir, tuğla gibi ilk madde, malzeme ya da yarı mamullerini de bildirebilecek.

Bu kıymetlerin kayda alınmasına imkân tanıyan düzenleme bütün kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerini içine alıyor.

Uygulama kapsamına; adi ortaklıklar, ferdi işletmeler, adi komandit şirketler, kolektif şirketler, kooperatifler, sermaye şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları, iş ortaklıkları da bulunuyor.

Bu kapsamda bulunan işletmelerin kayıtlarında bulunmayan bu emtia, demirbaşları 31 Ağustos’a dek (bu tarih de dâhil) beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesiyle Katma Değer Vergisi (KDV) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirmesi gerekir. Envanter listesi bulunmayan beyannameler kabul edilmez.

Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek üzere envanter listesinde yansıtılacak.

Söz konusu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecek.

Yapılandırmada bildirilen kıymetler yasal kayıt zamanı içinde kayıtlara intikal ettirilecek.

Emtia üzerinden ödenen vergi, genel esaslara göre indirilecek.

Kayıtsız mal bildirenler, bu malları satmaları durumunda, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacak.

kaynak:egehaber.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here